Využitie umelej inteligencie v každodennej práci
Sobota 13.4.2024 o 16:00 v Kreatívnom centre v Trnave na Hlavnej 17
Ahojte!

Pozývam vás na prednášku o zmysluplnom využití nástrojov umelej inteligencie v pracovnej oblasti. Pokúsim sa vám jednoduchou a hravou formou ukázať prehľad internetových stránok a počítačových programov, ktoré môžete použiť pri rôznych pracovných úlohách, vďaka ktorým ich dokončíte s menším úsilím za kratší čas. Dozviete sa, ktoré aplikácie vám pomôžu v spracovaní a analýze dát a poskytnú prehľadné a presné informácie pre lepšie rozhodnutia. Naučíte sa, ako automatizovať rutinné opakujúce sa úlohy a tým uvoľniť čas na zmysluplnejšiu a kreatívnejšiu prácu.
Budem s vami zdieľať moje praktické skúsenosti s AI a ukážem vám, ktoré online nástroje vám pomôžu urýchliť časovo náročné a administratívne činnosti ako sú odpisovanie na maily, nahadzovanie údajov do tabuliek či organizovanie dát, a ktoré aplikácie vám budú naporúdzi pri tvorivejších a kreatívnejších činnostiach ako sú práca s obrázkami, videami, vizualizáciami či zvukom. Budem sa usilovať o to, aby ste z prednášky odchádzali so zoznamom konkrétnych nástrojov a jasnejšou predstavou, ako ich môžete zapojiť do svojho pracovného procesu a využiť pri každodennej činnosti.

Prednáška je zdarma, je prístupná verejnosti a je súčasťou otvorenia FabLabov a MediaLabov Kreatívneho centra v Trnave.
Back to Top